Vaksineringen fordeler seg slik;

  • Dose 1: 24
  • Dose 2: 64
  • Dose 3: 1215
  • Dose 4: 4

Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Avonova, Apoteken1, brannvesenet og vaktmestertjenesten har fungert perfekt og sørget for perfekt  gjennomføring i kulturhuset samtidig som vaksinesenteret i aktivitetshuset har gjennomført sine planlagte vaksineringer.

2 vaksinesteder betød betydelig økt kapasitet for å imøtekomme regjeringens krav om å tilby oppfriskningsdose til alle over 44 år innen midten av januar.

Kapasiteten i Rakkestad har vært så god disse 2 ukene at det hadde vært mulig å vaksinere langt flere enn de som møtte opp.