10. trinn i karantene

Som informert om i går er hele 10. trinn i karantene til og med 23.12. Ny informasjon om innsykningstidspunkt gjør at karantenetiden forskyves med 2 dager. Det betyr at 10. klassingene er ute av karantenetiden på julaften så fremt de er symptomfrie.

Skoleruten for barneskolen går som normalt

Med kun 1 positivt smittetilfelle i dag er det ingen smittevernfaglige grunner til å omgjøre skoleruten eller ha hjemmeskole de siste dagene. Siste skoledag blir mandag 21.12 som oppsatt i skoleruten.

Hold trykket oppe

- Det er avgjørende at vi har et fortsatt sterkt fokus på smitteverntiltak. Dette utbruddet viser oss hvor fort det snur. Vi må alle fortsette å gjøre den jobben som er nødvendig, sier ordfører Karoline Fjeldstad.

Kriseledelsen følger utviklingen nøye og håper vi er tilbake til en "normal" koronasituasjonen i løpet av helgen. Neste møte i kriseledelsen er fredag formiddag. Da vil anbefalingene for jul og nyttår bli diskutert.