Rakkestad kommune har 2 valgkretser

Krets Sted Søndag 12. september Mandag 13. september
Sentrum Rakkestadhallen kl 10:00-21:00  kl 10:00-21:00
Kirkeng Degerneshallen kl 10:00-21:00 kl 10:00-21:00

Av smittevernhensyn er stemmested for sentrum krets flyttet til Rakkestadhallen