Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, kan det være mange som trenger hjelp. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på seg selv og de vi bor sammen med ved en hendelse, jo mer effektivt kan hjelpen settes inn der behovet er størst. Målet med Egenberedskapsuka er å sørge for at flere er forberedt.

- Den årlige Egenberedskapsuka er en god påminnelse til oss alle om hva vi kan gjøre for å være best mulig forberedt på en eventuell krise. Vi lever i et trygt samfunn, og det meste fungerer som det skal. Likevel er vi sårbare om strøm, vann og internett blir borte. Vi kan alle sørge for å være godt rustet til å håndtere en slik situasjon ved å gjøre noen enkle grep, sier ordfører Karoline Fjeldstad.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge undersøker hvordan de kan forbedre sin egenberedskap. De har konkrete råd på nettsidene sine, blant annet med eksempler på hva et beredskapslager hjemme kan inneholde.

- Mange har nok allerede mye av det de trenger for å klare seg selv i tre dager, og i mange tilfeller er det derfor ikke så mye som skal til, sier Fjeldstad.

Hvorfor egenberedskapsråd nå?
Både pandemien, klimaendringene og den pågående krigen i Ukraina, har bidratt til å øke bevisstheten rundt egenberedskap i samfunnet. Det er mange tjenester og funksjoner som sørger for at hverdagslivet vårt fungerer slik vi er vant til. Avhengigheten av disse funksjonene gjør oss samtidig sårbare. Derfor er det fornuftig å sjekke om du har det du trenger hjemme, dersom for eksempel strøm, vann og mobilnett forsvinner.

- Ved å være føre var bidrar vi til at de som trenger det mest, får nødvendig hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er vi alle en viktig del av Norges, og Rakkestad sin beredskap, sier Fjeldstad.

Nyttig informasjon

Informasjon om egenberedskap på norsk oversatt til ulike språk.

Information about self-preparedness in other languages.

 

Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner over hele landet.