Sarpsborg og Rakkestad legevakt

LEGEVAKT - Rakkestad kommune har legevaktsamarbeid med Sarpsborg kommune

Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 17
1723 Sarpsborg
Sarpsborg og Rakkestad
legevakt tlf.: 69 12 90 20
Legevakt - nærmeste i området du befinner deg -
nasjonaltnr.:  116 117

Bestille time hos din fastlege?

Bestill legetime via nettsiden eller ved å ringe legesenteret ditt.

Vi har to legekontor i Rakkestad:

Rakkestad Legesenter
Åpningstid alle hverdager: 08:00 - 15.00

Besøksadresse:    
Rådhusveien 1, 1890 Rakkestad
Tlf: 69 22 80 00

Nettside for timebestilling: Rakkestad Legesenter (min Pasientsky  her kan du og sende melding om fornying av resept)

Bygdelegene
Åpningstid alle hverdager: 08.00 - 15.00

Besøksadresse:    
Rådhusveien 4, 1890 Rakkestad
Tlf: 69 22 40 70

Nettside med timebestilling: Bygdelegene

Fastlegeordningen - Min fastlege

Fastlegeordningen:

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.
Ved ulykker eller livstruende tilstander der liv og helse står på spill, har man rett til øyeblikkelig hjelp. Da ringer du medisinsk nødnummer 113.

Helsesjef / Kommunelege i Rakkestad

Helsesjef / Kommunelege er Rakkestad kommunes medisinsk faglige rådgiver og har ansvaret for legetjenestene i kommunen.

Kontortid hver tirsdag og torsdag
treffes på telefon 69 22 55 00.