Bergenhus skolekrets

 1. Mjørudgata; Strekningen jernbaneovergang/industrifeltet – mot Stemme.
  Elever på 1.- 4. trinn har rett kommunalskyss
 2. Rv 111 Sarpsborgveien fra Bodahlsbrua mot Sarpsborg
  Elever fra 1. - 7. trinn har rett på kommunalskyss
 3. Fv 22 Haldenveien fra Bjørnstad brua og mot Halden
  Elever fra 2.- 7.trinn har rett til kommunalskyss.
 4. Fv 124 Strømfossveien fra avkjørsel til Kirkeveien frem til Herrefosserveien
  Elever 2.- 7. trinn har rett til kommunalskyss.
 5. RV 22 fra Harlem transport til Lundskrysset
  Elever på 1. trinn har rett på kommunalskyss
 6. RV 22 fra Harlem transport til Orderudsvingen
  Elever fra 2. - 7. trinn har rett på kommunalskyss

Kirkeng skolekrets

 1. Fv 654 Kirkeng skole til Gjøby Mølle,
  Elever 1.- 4. trinn har rett på kommunal skoleskyss
 2. Fv 22 Fra avkjørselen til Smedshaug og mot Halden
  Elever 1.-7. trinn har rett på kommunal skyss
 3. Fv 22 fra innkjøring til Ellestadveien mot Rakkestad - Haaby,
  Elever på 1.- 7. trinn har rett på kommunalskyss
 4. Fv 656 fra Degernes mot Kuskerud
  Elever på 1.- 4. trinn har rett til kommunalskyss
 5. Fv 657 fra Degernes mot Nakkim
  Elever på 1. – 4. trinn har rett til kommunalskyss

Os skolekrets

 1. Fv 124 Eidsbergveien mot kommunegrensen til Eidsberg, med tilhørende sideveier.
  Elever på 1.- 7. trinn har rett på kommunalskyss
 2. Fv 642 Buerbakkene, trafikkfarlig å krysse riksvei 124
  Elever på 1.-7. trinn har rett på kommunalskyss
 3. Mjørudgata; Strekningen jernbaneovergang/industrifeltet – mot Stemme
  Elever på 1.-4. trinn har rett på kommunalskyss
 4. Ringsbyveien - trafikkfarlig langs Fv 124 Eidsbergveien
  Elever på 1.-7. trinn har rett på kommunalskyss
 5. Fv 124 Johs Liens gate mot Lundskrysset
  Elever på 1.-7. trinn har rett på kommunalskyss

Rakkestad ungdomsskole

 1. Fv 22 «Haldenvei» fra Kirkeveien mot Halden
  Elever på 8.-10. trinn har rett på kommunalskyss.
 2. Rv 111 «Sarpsborgveien» fra Bodahlsbrua mot Sarpsborg
  Elever på 8.-10. trinn har rett på kommunalskyss
 3. Rv 22 «Mysenveien» fra skoleveien mot Mysen.
  Elever på 8.-10. trinn har rett på kommunalskyss
 4. Fv 124 «Eidsbergveien» fra Os skole mot Eidsberg.
  Elever på 8.-10. trinn har rett på kommunalskyss.