Du kan kontakte Fylkesmannen på:

dette telefonnummeret som er for henvendelser som gjelder skolemiljøet,
og er betjent i åpningstiden: Mandag - Fredag 08:00 - 15:00

Telefon : 913 73 822

Du kan melde fra på mail / epost til:
 fmospostmottak@fylkesmannen.no
eller du kan melde fra om mobbing til Fylkesmannen via skjema på nett: