Psykisk helsearbeid og rustjeneste er delt opp i tre team i Rakkestad kommune :

 

  1. Familiehjelpen

  2. Rusteam

  3. Voksenteam

Psykisk helsearbeid og rustjeneste skal gi koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Rakkestad kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser. 
Enheten skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring.

Psykisk helsearbeid kan tilby støttesamtaler/individuell oppfølging  til barn, voksne og deres familier.

Hvordan kan jeg søke om hjelp ?

Du kan ta kontakt med Servicekontoret i kommunen for å få hjelp med å søke om denne tjenesten.
Du har rett til å få hjelp med å fylle ut søknaden, om det er nær slektning, nabo, helsepersonell eller fastlegen din.
Skjemaet inneholder felt hvor du gir fullmakt til den som hjelper deg.
Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, så kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Søknaden vil bli tatt opp i felles teamledermøte og saksbehandlingen kan ta inntil 4 uker.
Du vil bli kontaktet av teamlederen og dere vil ha ett felles møte for å finne ut ditt behov og så blir det fattet vedtak.

Ved behov for akutt hjelp må man henvende seg til LEGEVAKTEN - NØDNUMMER 116117

 

Ønsker du å søke fordi du trenger hjelp med å mestre dagene? eller få være med på aktiviteter ?- kurs- og/eller behandlingstilbud ?

Søknad Psykisk Helse og Rustjeneste Logo.PNG

Ved behov for bistand til å søke tjenesten kan du ta kontakt via:  Servicekontoret i Rakkestad Rådhus.
eller ta kontakt via kontaktinformasjonen på siden du føler passer for det som er din utfordring,
og som du vil ha hjelp med.

Skjemaet " Helse - og omsorgstjenester-søknad"  finner du nederst på siden under "Skjema"
og under "Skjemaer A til Å" fra Selvbetjening .

I rubrikken under fra side 2, på skjema. skriver du inn hva du søker av hjelp, aktivitet, kurs- og behandlingstilbud innen kommunens Helse - og omsorgstjenester.
 

Helse-ogomsorgstjeneste rubrikk for søke hjelp[2].PNG

 

Forløpskoordinator og pakkeløp - vil du vite mer ?

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Du kan lese mer om de ulike pakkeforløpene her:

Hva er forløpskoordinator?

I forbindelse med innføring av pakkeforløp er det forventet at kommunen skal oppnevne en forløpskoordinator for deg. I Rakkestad kommune betyr det:

  • Hvis du allerede har oppnevnt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.
  • Har du ikke kontakt med kommunen fra før, men vil søke om tjenester, må du kontakte Servicekontoret på telefon 69225500.

Hvis du har spørsmål om pakkeforløpene eller ønsker generell informasjon om pakkeforløpene du kontakte Servicekontoret på telefon 69225500.