Aktiviteter, rusteam og hjelp for voksen, barn og unge

  1. Aktivitet og Rusteam
  2. Voksen, barn og unge

Psykisk helsearbeid og rustjeneste skal gi koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Rakkestad kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser.  Enheten skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring.

Psykisk helsearbeid kan tilby støttesamtaler/individuell oppfølging  til barn, voksne og deres familier.

Familiehjelpen - lavterskeltjeneste

Hvis dere har behov for noen å prate med, drøfte bekymringer eller vil spørre om noe som gjelder deg eller din familie, så ta kontakt med familiehjelpen.

Vi ønsker å være en tjeneste med lav terskel som kommer tidlig inn og jobber forebyggende, samt bidrar med hjelp ved mer krevende utfordringer.
Det er store variasjoner i hvor lenge vi er i kontakt med de enkelte. Ved noen tilfeller har vi kun få samtaler/treffpunkter. I andre tilfeller tilbyr vi tjenester over lenger tid.
Vi ønsker å ha fokus på et godt og bredt tverrfaglig samarbeid med andre enheter og instanser, for å tilby et best mulig og helhetlig tjenestetilbud.

I vårt team innehar vi en bred kometanse med ulike høgskoleutdanninger med videreutdanning i blant annet psykososialt arbeid barn og unge, samspill og tilknytning og systemisk familieterapi.

Vi ønsker å være fleksible med tanke på tjenestene vi tilbyr, og vi ønsker at de som henvender seg til oss skal være med å påvirke tjenesten som gis. I den forbindelse benytter vi også verktøyet FIT - feedback informed treatment. FIT gir oss systematisk tilbakemeldinger slit at vi lettere kan sikre oss at tjenestene nytter.

 Vårt overordnede mål er å få være med og forhindre og minske varige psykososiale utfordringer og å gi støtte og veiledning til barn, unge og familier, slik at de opplever å mestre eget liv.

Hvordan kan jeg søke om hjelp ?

Du kan ta kontakt med Servicekontoret i kommunen for å få hjelp med å søke om denne tjenesten.
Du har rett til å få hjelp med å fylle ut søknaden, om det er nær slektning, nabo, helsepersonell eller fastlegen din.
Skjemaet inneholder felt hvor du gir fullmakt til den som hjelper deg.
Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, så kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Søknaden vil bli tatt opp i felles teamledermøte og saksbehandlingen kan ta inntil 4 uker.
Du vil bli kontaktet av teamlederen og dere vil ha ett felles møte for å finne ut ditt behov og så blir det fattet vedtak.

Ved behov for akutt hjelp må man henvende seg til LEGEVAKTEN - NØDNUMMER 116117

 

Aktiviteter via Psykisk helsearbeid og rustjenesten :

  Tid: Sted:

Miljøgruppe

Mandag - tirsdag - torsdag
Kl.: 10:00 - 14:00
Aktivitetshuset i Rådhusveien 1

"Kort og godt"

Onsdag
Kl.: 10:00 - 12:00
 
Familiesenteret

Ressursen - 
Mat og ernæring

Onsdag:
kl. 10:00 - 14:00
 
Rom: Honningen ved
Familiesenteret

Spillekveld

Onsdag
Kl.: 17:00 - 19:30
 
Familiesenteret

Ressursen -
Tur og fysisk aktivitet

Fredag
Kl.: 10:00 - 14:00
 
Rom: Honningen ved
Familiesenteret

 

Behandlingstilbud og behandling/læring kurs hos Psykisk helsearbeid og rustjenesten:

 

  Tid: Sted:

Nada

mandag kl. 09:00
onsdag kl. 13:00
torsdag kl. 10:00
fredag kl. 09:00
Familiesenteret

MediYoga                         

onsdag kl. 14:00 - 15:00

Starter nytt 8 ukers kurs:
vinteren/våren 
info kommer     

Familiesenteret
Rom: Treningssal Helsestasjon
     

 

    

  Tid: Sted:

KiB-kurs
Kurs i mestring av
Belastning

en dag i uka - 2,5 t. pr. kursdag
Målet er KiB- kurs i løpet av høsten og våren
over 10 ganger
Familiesenteret

KiD-kurs
Kurs i depresjonsmestring

en dag i uka - 2,5 t. pr. kursdag
Målet er Kid kurs i løpet av  høsten og våren
over 10 ganger
 
Familiesenteret

Sinnemestring-kurs Brøset-modellen

en dag i uka - 2 t. pr kursdag
startes opp vår og høst


 

Familiesenteret

En familie /flerfamilie gruppe

Mer info kommer
ta kontakt via Servicekontoret om du ønsker å vite mer til vi får opp mer info her.
Familiesenteret
 

Forløpskoordinator og pakkeløp - vil du vite mer ?

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Du kan lese mer om de ulike pakkeforløpene her:

Hva er forløpskoordinator?

I forbindelse med innføring av pakkeforløp er det forventet at kommunen skal oppnevne en forløpskoordinator for deg. I Rakkestad kommune betyr det:

  • Hvis du allerede har oppnevnt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.
  • Har du ikke kontakt med kommunen fra før, men vil søke om tjenester, må du kontakte Servicekontoret på telefon 69225500.

Hvis du har spørsmål om pakkeforløpene eller ønsker generell informasjon om pakkeforløpene du kontakte Servicekontoret på telefon 69225500.