Hvem er KiB-kurset utarbeidet for ?

Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og 
tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke- og handlingsmønstre.
Metoden er basert på kognitiv teori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker,
problemforståelse og problemløsning.

Kursdeltakeren skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse. for å videreutvikle
egne mestringsferdigheter.
Målet er økt mestring !

Se for mer informasjon om Kurs i Mestring av Belastning (KiB) på hjemmesidene til:

KiB-kurs i Rakkestad kommune.

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere.
Kurset går over 10 ganger , hver samling på 2,5 timer pr. uke.
Det er vanligvis 8 - 14 deltagere på hvert kurs.
Kursboka, "Kurs i Mestring av Belastning", er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Før kursoppstart vil deltakerne bli invitert til en individuell forsamtale, der en kan få mer informasjon 
og svar på spørsmål.

Oppstart: vårens kurs 2020 er i gang og neste kurs blir høsten 2020 - nærmere info kommer når det blir har satt opp kursdato.

Pris: Her vil det koste for kursboken (prisinfo får du av kursleder) men deltakelsen på kurset er gratis.