Hvem er KiB-kurset for?

Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell med tilhørende teknikker og metoder for å endre tanke- og handlingsmønstre.

Kursdeltakeren skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse for å videreutvikle egne mestringsferdigheter. Målet med kurset er økt mestring!

Her finner du mer informasjon om Kurs i Mestring av Belastning (KiB) - Rådet for psykisk helse

KiB-kurs i Rakkestad kommune

Oppstart: Vår og høst 2023

Pris: Kursdeltakelse er gratis. Obligatorisk kursbok må kursdeltaker betale.

Før kursoppstart vil du som deltaker bli invitert til en individuell forsamtale, der du kan få mer informasjon og svar på spørsmål.

Om kurset:

  • Kurset blir ledet av kompetente og godkjente kursledere.
  • Kurset går over 10 samlinger - hver samling varer ca. 2,5 time.
  • Det er vanligvis 8 - 14 deltagere på hvert kurs.
  • Kursboka "Kurs i Mestring av Belastning" er obligatorisk. Denne bruker vi aktivt gjennom hele kurset.

Meld din interesse her►