For å avgjøre dette, må skolen se både på hva som er den ordinære opplæringen, og hva som vil være et tilfredsstillende utbytte av opplæringen for den enkelte elev.

Det finnes ikke noe entydig kriterium for hva som er et tilfredsstillende utbytte av opplæringen for den enkelte elev. Tilfredsstillende utbytte er et skjønnsmessig vurderingstema. Hva som er et tilfredsstillende utbytte er en individuell vurdering.