Skolen bruker Skooler som læringsplattform.

Kirkeng skoles visjon er: ”Sett og verdsatt ”

En viktig forutsetning for læring er trygghet. Elevene skal føle at de blir sett og hørt, og det er viktig at elevene blir bevisstgjort på sin rolle i arbeidet med å utvikle en mobbefri skole.
Elevene ved Kirkeng skole skal være trygge på at de ansatte ved skolen har et bevisst forhold til at de skal trives på skolen og at de blir tatt på alvor.

Visjonen skal være gjeldende for hele skolesamfunnet og gjenspeile skolehverdagen til elever og ansatte.

Overordnet mål for Kirkeng skole

  • Elevene ved Kirkeng skole skal ha et læringsmiljø som gir hver enkelt elev faglig og sosial læring i et trygt og godt miljø.
  • Kirkeng skole skal være et godt sted å være for alle elever og ansatte. Vi skal ville hverandre vel og gjøre hverandre gode.