Skolen avgjør om eleven har rett til spesialundervisning. Rektor ved skolen skal fatte et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket sier om eleven har rett/ikke har rett til spesialundervisning, og setter rammen for hva slags spesialundervisning eleven har krav på.

Når det fattes enkeltvedtak har eleven/foreldrene klagerett.