Skolens visjon og mål er at samarbeid og trivsel i et levende og skapende miljø gir grunnlag for vekst.

Skolens pedagogiske grunnsyn er respekt og trygghet og involverer alle skolens samarbeidspartnere.

Skolens satsings- og interesseområder er:
- Entreprenørskap
- Prosjektskole
- IKT som arbeidsverktøy
- Elevmedvirkning/trivsel/miljø
- Holdningsskapende arbeid mot mobbing, vold og rusmisbruk
- Skolemegling
- Prosjekt skole/museum