Alarmtelefon for barn og unge

116 111

Barnevernsvakt Indre Østfold

989 01 100

Giftinformasjon

22 59 13 00

Hjelpetelefon Mental Helse

116 123

Kirkens SOS Hjelpetelefon

22 40 00 40

Kors på halsen - Røde Kors

800 33 321

Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse

22 49 19 22

Pårørendesenteret 

90 90 48 48

RUS Hjelpetelefon

915 08588

Unge pårørende

90 90 48 48

Vern for eldre

800 30 196

Pårørende ringer for å kontakte omsorgsboligene.

Vi oppfordrer alle til å ringe dette nummeret innenfor tidsrommene: 

Mandag - torsdag  fra 09.00 til 14.00.
Dette nummeret kan benyttes hver dag hele døgnet. 

404 19 999

Hjemmesykepleien (vakttelefon)

917 81 432

Legevakta

116 117

Teknisk vakt - vann og vei i Rakkestad kommune

908 41 287

Statens Vegvesen: Fylkeskommunale veier (brøyting, trefall etc.)

175

Viltpåkjørsel / Viltvakta

480 31 252

Veterinærvakt

69 22 10 90

Flere nød- og vakttelefoner

Apotekvakt vakttelefon

69 00 24 00

Ambulant akutteam

69 86 00 00

Krisenteret i Sarpsborg

69 10 87 00

Legevakt - Sarpsborg Helsehus  

69 10 83 10

Pasient- og brukerombudet i Østfold

69 20 90 90

Tannlegevakt Østfold

69 11 77 99

Teknisk vakt Rakkestad kommune og vaktnummer for fylkesveier

* Teknisk vakt - vann og vei - i Rakkestad kommune

Vi gjør imidlertid oppmerksom på vaktordningen er en beredskapsvakt som kun skal brukes ved akutte tilfeller.
Vaktmesteroppdrag som kan avvente til neste ordinære arbeidsdag skal ikke løses gjennom bruk av beredskapsvakta.

908 41 287

Statens Vegvesen: Fylkeskommunale veier (brøyting, trefall etc.)

175