Bakgrunn og praktisk informasjon

  • Matavfallet skal kastes i egen beholder i husstanden.
  • Alle husstander får sin egen beholder til matavfall. 
  • Alle husstander får utlevert egne nedbrytbare bioposer som matavfallet skal samles inn i. Du får en egen kurv til å ha bioposene i.
  • Det er planlagt at du får beholder og utstyr til matavfall en gang mellom uke 26 - 32. 

Innsamling av avfall fra husstander

Planlagt oppstart for innsamling av matavfall er 1. september 2023 (uke 35).

Matavfallet blir hentet hver 2. uke. Når vi starter med innsamling av matavfall vil vi også redusere henting av restavfall til hver 2. uke. Renovasjonsbilen vil fortsatt komme hver uke, men vil bytte mellom å hente restavfall og matavfall hver gang. Innsamling av papp- og papiravfall og plastemballasje vil være uforandret. Dette skal fortsatt være i egen beholder og sekk, og blir hentet hver 4. uke, akkurat som nå.

Nye rutiner for kildesortering vil ikke medføre en vesentlig økning av renovasjonsgebyret for husstander i Rakkestad. En stor grunn til dette er at hentefrekvensen for matavfall og restavfall er hver 2. uke. Hvis du opplever at beholderen til restavfall blir for liten kan du bestille en større beholder, da henter vi den gamle og setter ut en større. Du betaler ingenting for selve byttet av beholder, men renovasjonsavgiften vil øke når du har en større beholder til restavfall. 

Borettslag og felles oppsamling

Borettslag og andre som har felles oppsamling skal fortsatt ha dette. Dere vil få utlevert felles beholdere til innsamling av matavfall. Hver enkelt husstand får utlevert bioposer og egen kurv.  

Hva skjer med matavfallet?

Matavfallet blir sendt videre til produksjon av biogass. Når matavfallet brukes til biogassproduksjon sikres en god utnyttelse av avfallet. Energien i matavfallet hentes ut, samtidig føres næringsstoffer fra maten tilbake til kretsløpet gjennom bioresten som gjødsel i landbruket.

Kildesortering av matavfall i egen beholder er et veldig bra miljøtiltak, som sikrer at ressursene i matavfallet utnyttes best mulig. Dette er bedre for miljøet enn å brenne matavfallet med energigjenvinning, slik vi gjør i dag.