Østfold avfallssortering

Rakkestad kommune er med i det interkommunale selskapet Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) for investering i og drift av et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall.

Andre deltagere i selskapet er Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS.

Leder i Teknikkutvalget, Dagfinn Søtorp representerer Rakkestad kommune i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS, med varaordfører Iselin Bjørnstad som vararepresentant

Anlegget er estimert til å være klart i 2025, og ettersom vi nærmer oss ferdigstilling vil vi kunne komme med mer detaljert informasjon

Bakgrunn for deltagelsen

Det er stadig strengere krav for sortering av husholdningsavfall. EUs avfallsdirektiv sine gjeldende krav til kildesortering av husholdningsavfall er:

  • 55% innen 2025
  • 60% innen 2030
  • 65% innen 2035

For å nå disse kravene trenger vi en kombinasjon av kildesortering ved husstanden og ettersortering av husholdningsavfallet.

Ettersorteringsanlegget ved ØAS vil ta imot kildesortert avfall fra husholdningene og sortere dette ytterligere til gjenvinnbare fraksjoner som kan materialgjenvinnes

Hvordan vil dette påvirke deg?

Ettersorteringsanlegget er fortsatt i planleggingsfasen, og det er for tidlig å si hva slags teknologi anlegget vil inneholde. Det er dermed også for tidlig å si hvilke fraksjoner som skal kildesorteres ved husstandene.