Fra 12. juni - 27. august: Utlevering av utstyr

Dette får du utlevert til din husstand:

 1. En informasjonsbrosjyre om kildesortering av matavfall.
 2. En egen utendørs avfallsbeholder til matavfall. Størrelsen er 140 liter, altså like stor som en normal restavfallsbeholder.
 3. En egen ventilert kjøkkenkurv til matvfall.
 4. En rull med nedbrytbare bioposer som passer i kjøkkenkurven. Bioposene må oppbevares innendørs.

  Bilde av utstyr du får utdelt

Merk deg følgende:

 • Det er viktig at du tar kjøkkenkurv, bioposer og informasjonsbrosjyre med deg inn.
 • De fleste vil få utlevert beholder og utstyr i uke 24-35.
 • Uavhengig av når du får matavfallsbeholderen, vil ikke tømming skje før i september. Det er derfor viktig å vente med å bruke beholderen til det nærmer seg oppstart av henteordningen.
 • Kroken på avfallsbeholderen kan du bruke til å feste sekken med plastemballasje til beholderen på tømmedag.

Nabodeling og borettslag

 • Det er ikke anledning til å bestille andre beholdere en de kommunen deler ut, men det er mulig å samarbeide med naboen om å dele beholdere for husholdningsavfall. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om samarbeidsløsninger.
 • Større borettslag og sameier skal også kildesortere matavfall i egen beholder. Styrelederen bes ta kontakt med Martin Andersen i kommunen for å avklare behov og praktiske løsninger.
 • For husholdninger som er tilknyttet en nedgravd løsning, vil det vurderes i hvert enkelt tilfelle hvordan matavfall skal samles inn. Kommunen kontakter styreledere fortløpende utover sommeren for å avklare nærmere.

Fra september: Henting av matavfall og endring av hentetider for restavfall

 • Når vi starter opp med henteordningen for matavfall starter fra september, vil samtidig hentefrekvensen for restavfall reduseres.
 • Matavfallet vil bli hentet hver 2. uke. Det samme vil gjelde restavfall. Renovasjonsbilen vil altså fortsatt komme hver uke, men vil bytte mellom å hente restavfall og matavfall.

Illustrasjon som viser hentefrekvens for husholdningsavfall

 • Hvis man er flink til å kildesortere, vil dagens restavfallsbeholder være stor nok for de fleste. Skulle det vise seg at det ikke holder med henting hver 2. uke av restavfall, kan du ta kontakt med kommunen for å bestille en større restavfallsbeholder. Merk at dette gir deg høyere renovasjonsgebyr.
 • De fleste vil få utlevert beholder og utstyr til matavfall i uke 24-35, men tømming starter ikke opp før i september. Det er derfor viktig å vente med å bruke beholderen til det nærmer seg oppstart av henteordningen.
 • Innsamling av papp- og papiravfall og plastemballasje vil være uforandret og hentes hver 4. uke. Dette skal fortsatt være i egen beholder og sekk.

August og september: Informasjonsmøte om matavfall og åpent kontor

Informasjonsmøte om matavfall

Velkommen til informasjonsmøte om den nye ordningen for matavfall. 

Tid: Onsdag 23. august kl. 18:00
Sted: Festsalen i Rakkestad kulturhus

Vi vil informere om bruken av det nye utstyret, hva som skal kastes hvor og muligheten til å komme med spørsmål om den nye ordningen.

Åpent kontor om renovasjon

Kommunen vil holde åpent kontor om renovasjon! Kom innom og snakk med Martin Andersen fra enhet kommunalteknikk, som arbeider med renovasjon og den nye matavfallsordningen. Han kan svare deg på spørsmål om matavfall og andre henvendelser om renovasjon.

Tid: Onsdager og fredager i uke 34, 35, 36 og 37 mellom kl. 12:00-14:00. 
OBS! Utgår fredag 1. september.
Sted: Servicekontoret

 

Har du spørsmål om kildesortering av matavfall?

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om kildesortering av matavfall

Har du spørsmål du ikke finner svaret på?

Kontakt oss på telefon 69 22 55 00 eller send e-post til postmottak@rakkestad.kommune.no