Ødelagt avfallsbeholder eller trenger ny?

Dersom beholderen din er ødelagt eller du trenger en ny kan du ta kontakt med oss via meldingstjenesten på Min Renovasjon  eller servicekontoret så hjelper vi deg ut med en ny.

Har du for liten plass i restavfallsdunken? Les mer om hvordan du kan få større dunk her.

Hvilket utstyr skal brukes til husholdningsavfall i Rakkestad kommune?

Tilgjengelig utstyr til innsamling av husholdningsavfall for en abonnent i Rakkestad kommune er:

  • 1 x 140L beholder til restavfall
  • 1 x 240L beholder til papp, papir og drikkekartong
  • 1 x 140L sekk til plastemballasje
  • 1 x 140L beholder til matavfall

Plassering av avfallsbeholder

Hentepunktet for avfallsbeholderen er langs offentlig vei i tettbebygd strøk og etter postruten på bygda.

Beholderen skal generelt plasseres maksimum 3 meter målt fra veikant. Beholderen skal være plassert med håndtaket ut mot veien på tømmedagen.

Hvis avfallsbeholderen oppbevares et annet sted, skal de settes fram før kl. 06.00 på tømmedagen, ettersom tømming kan foretas fra dette tidspunkt. Dette gjelder også plastsekken med plastemballasje. Denne skal knytes og settes fram sammen med husholdningsavfallet på tømmedagen.

Avfallsbeholderne plasseres på plant og fast underlag som bekostes og vedlikeholdes av abonnenten. Renhold av avfallsbeholderne er også abonnentens ansvar.

Gamle renovasjonsstativer

Hvis ønskelig, kan de gamle sekkestativene brukes til å ha plastsekken i.
I så fall er det viktig at plastsekken tas ut av stativet, knyttes og settes fram til veikant på tømmedagen

Om du ikke ønsker å beholde det gamle sekkestativet så kan de leveres gratis på Kopla Renovasjonsplass.

Bilde av renovasjonsstativet Rakkestad kommune

Overbygg/platting til avfallsbeholdere

Mange abonnenter lager ulike installasjoner (overbygg, platting o.l.) der avfallsbeholderne plasseres.

Hvis du planlegger å bygge overbygg eller platting anbefaler vi å ta høyde for at avfallsløsningen i kommunen vil kunne endre seg i framtiden, med bla. utsortering av matavfall i egen beholder.

For å overholde krav til sikkerhetssoner langs vei samt å unngå å plassere stativer over kommunale vann- og avløpsledninger, anbefales det at plassering av eventuell installasjon avklares med kommunen før tiltaket igangsettes.