Flere kan være med på returkartonglotteriet
Det var blant kartongene samlet inn av Rakkestad kommune at kubben til Hege ble trukket ut. Kommunen er ansvarlig for innsamlingsordningen av kartonger, og vi er glade for å være med på å belønne innbyggere som er flinke til å kildesortere.

Folk flest er veldig flinke til å sortere papp og papir i Rakkestad. Mange er også flinke til å skylle, brette og stappe kartonger, men en kan også levere en enkelt kartong, da gjenstår det bare å skrive navn og telefonnummer på kartongen eller kubben, så er man med i lotteriet. Ordningen gjelder for alle privatpersoner, organisasjoner og bedrifter i Rakkestad

Fakta om drikkekartonger
Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når vi leverer inn kartonger til gjenvinning. Drikkekartonger er laget av såkalt jomfruelig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i bruk. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg som for eksempel som pizzakartong eller Cornflakes-esker.

Sikring og administrasjon av returordningen for drikkekartonger blir utført av Grønt Punkt Norge.

Rakkestad kommune gratulerer den heldige vinneren!

Kontaktperson:

Stine Teigen
rådgiver kommunalteknikk
Rakkestad kommune