Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 13
29
Eldrerådet 05
29
Formannskapet 31
06
10
22
05
Integreringsrådet 09
03
Kommunestyret 15
21
25
13
Kontrollutvalg 30
07
04
24
19
Organisasjonsutvalget 06
05
Rådet for funksjonshemmede 06
30
Teknikkutvalget 24
13
17
29
Ungdomsrådet 06
30
Velferdsutvalget 23
12
16
28
Viltråd 11
06
30