Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boligområder i kommunen

Oppdatert 26. februar 2018
I Rakkestad er det flere etablerte boligområder med trivelige bomiljøer.
Det største ferdigutbygde boligområdet ligger på Holøsåsen ca. 1,5 km fra Rakkestad sentrum,
og med gangavstand til Os barneskole.
Selve sentrumsområdet er også "omkranset" av boligområder som delvis henger sammen, de siste årene har  Ødegård-Gudimfeltet, og Sæves-Gudimfeltet også blitt fullt utbygd.
Ca. 10 km syd fra Rakkestad sentrum ligger Kirkeng boligområde, nærmere bestemt ved Degernes sentrum med barneskole, idrettshall og de fleste sentrumsnære funksjoner.
Det er også et mindre boligområde i Østbygda like ved tidligere Østbygda barneskole.

Kommunen ønsker å satse på fortsatt vekst i boligbyggingen, og i kommuneplanen for Rakkestad er det satt av 4 ulike områder til boligbygging konsentrert i/omkring Rakkestad sentrum.
Fra tidligere er det avsatt et større areal 2,5 km sydvest for Rakkestad sentrum til framtidig boligområde.

BOLIGOMRÅDER MED LEDIGE TOMTER

Harlemhaugen boligområde - byggeklare tomter til rimelig pris
Området er regulert for 19 boligtomter, og ligger like ved Degernes sentrum med barneskole, idrettshall
og de fleste sentrumsnære funksjoner (ca. 10 km fra Rakkestad sentrum).
Boligfeltet ble etablert på begynnelsen av 1990-tallet og her ligger nå nye tomter inne for prosjektering,
da første byggetrinn er fullt.
Har du spørsmål om tomtene, priser og lignende, ta kontakt med servicekontoret på telefon 69 22 55 00.

Ravinefeltet 1 og 2
Dette er et 2 tomteområder som bygges ut av private grunneiere. Kommunen kan formidle kontakt med utbygger.
Informasjon om tomter til salgs via utbygger : Sarpsborg Park og Anlegg AS

Prestegårdsskogen boligområde
Ta kontakt med kommunen for flere opplysninger.
Informasjon om boliger og tomter til salgs via prosjektutvikler : Prestegårdsskogen Utvikling AS

Fladstad boligområde
Ta kontakt med kommunen for flere opplysninger.
Informasjon om tomter for salgs via utbygger: Bjørnstad Bygg AS

Kart