Man kan fortsatt motta fakturaer pr. kvartal, men for å få dette gjeldende f.o.m. 3. kvartal må man gi beskjed til servicekontoret innen 22. juni. Mottar vi beskjeden etter dette, vil ønske om kvartalsvis fakturering gjelde f.o.m. 4. kvartal.

Betalingsløsninger
Rakkestad kommune vil at det skal være enkelt å betale de kommunale regningene. Derfor tilbyr vi nå enda flere digitale betalingsløsninger til alle innbyggere. En digital betalingsløsning innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt i følgende prioriterte rekkefølge: AvtaleGiro/eFaktura, digital postkasse eller e-post. Har du ingen av de overnevnte vil du få papirfaktura i posten som vanlig.
 
AvtaleGiro/eFaktura
15. mai 2022 må man som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura». For å fortsatt kunne motta regninger og faktura som eFaktura, må man akseptere «Ja takk til alle» i sin nettbank. Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du enkelt reservere deg i nettbanken.
 
Hvis man har AvtaleGiro, blir regningen automatisk betalt på forfallsdato. Forutsetter at det er dekning på konto. Man vil bli varslet 7 dager før trekket hvis man har huket for at man ønsker varsel i nettbanken. Hvis man ønsker å motta faktura i tillegg til at den blir trukket automatisk, må man velge eFaktura i tillegg til AvtaleGiro.