Husk å melde flytting til Folkeregisteret/skatteetaten

Flytting skal meldes til folkeregisteret ved likningskontoret. Fristen for å sende flyttemelding er senest åtte dager etter flyttingen. Flyttingen skal meldes til likningskontoret for den kommunen du flytter til, eller til likningskontoret for fraflyttingskommunen dersom du flytter til utlandet.
Er du bosatt i Norge og skal flytte innad i Norge, kan du melde flytting til folkeregisteret over Internett.
Du kan også levere flyttemelding på papir. Skjemaet får du på likningskontoret eller på nettsidene til skatteetaten.
For å melde fra om flyttingen til privatpersoner kan du bruke et spesielt kort som du får på postkontoret. Kortet kan sendes portofritt.

 

Kjøpe bolig

Å kjøpe bolig er som regel den største investeringen du gjør i livet. Noe av det viktigste du gjør er å sette opp regnestykker over hvor mye du kan investere.
På nettsidene til Husbanken finner du en kalkulator for beregning av lån.

 

Leie bolig

Det fins en rekke ulike leieforhold, f.eks. leilighet i leiegård, hybel i privat bolig og tjenesteboliger.
I en del tilfeller kan man også ha en framleiekontrakt, dvs. at man leier av en som selv har leiekontrakt til boligen. I tillegg kommer leie mot lån, dvs. at leieren må yte et lån til eieren i form av innskudd eller en obligasjon. Husleieloven regulerer avtaler om leie av husrom, både til boligformål og til andre formål.