Søk kulturmidler her

Det er mulig for lag og foreninger å søke tilskudd for:

  • Arrangement
  • Aktiviteter
  • Lederutdanning
  • Tiltak som gir opplevelser for innbyggerne
  • Større utstyrsanskaffelser
  • Nærmiljøtiltak
  • Drift
  • Vedlikehold av foreningshus og anlegg

Summen som deles ut er avhengig av kommunestyrets budsjettvedtak.