Med søknaden må det følge : 

  • regnskap
  • arbeidsrapport for vedlikehold for foregående driftsår
  • budsjett
  • arbeidsplan for vedlikehold for det år søknaden gjelder.

Utbetaling av evt. tilskudd skjer etter avlagt regnskap og arbeidsrapport for foregående driftsår.

Søknaden blir vurdert i sammenheng med tildeling av evt. statlige og/eller fylkeskommunale tilskudd.

Søknadsfristen for elektronisk skjema "Kulturformål - søknad om tilskudd"
 er 15. april.