Aktivitetsstøtte gis til kulturorganisasjoner som driver fast virksomhet i kommunen.
Støtte gis bare til hovedlag eller hovedorganiasasjon innen kommunen. Opplysninger om antall medlemmer og aktivitet i undergrupper må tas med i hovedlagets/-foreningens søknad.

Som vedlegg til søknaden skal medfølge årsmelding, regnskap og balanse for siste avlagte drifts- og regnskapsår sammen med opplysninger om eventuelle nye aktiviteter. Det må også legges ved budsjett for året det søkes om tilskudd til . Dersom årsmøtet holdes etter søknadsfristen, kna vedlegg ettersendes etter avtale med kulturadministrasjonen.

Arrangementer og/eller aktiviteter som tar sikte på økonomisk vinning, gir ikke grunnlag for støtte.

Søknad sendes på elektronisk skjema: "Kulturformål - søknad om tilskudd " som du finner under "Skjema" nederst på siden eller under "Skjemaer A til Å" på Rakkestad kommunes forside.