Alt utstyr i denne sammenheng skal være lagets/foreningens eiendom, og ikke tilhøre medlemmer av laget.

Dugnad eller bortsatt arbeid kan inngå i beregningsgrunnlaget under forutsetning av et fremlagt, detaljer kosnadsoverslag eller pristilbud

Det kan gis inntil 50 % tilskudd til utgiftene ved anskaffelser/tiltakt over kr. 15.000,-.
For mindre anskaffelser/tiltak gis det ikke tilskudd.

Tilskudd som bevilges må i tugangspunktet utbetales  innen 1.desember samme budsjettår.
Det kan søkes om forlenget frist for bruk av midlene dersom særlige grunner tilsier det.

Søknad sendes via det elektroniske søknadsskjema "Kulturformål - søknad om tilskudd".

Søknadsfristen til " Tilskudd til større utstyrsanskaffelser og andre tiltak" er 15. april.