Følgende prinsipper legges til grunn:

  • Størrelsen på islagt bane/plass
  • Eventuelle utgifter til islegging foregående år
  • At islegging vedlikeholdes
  • Antall islagte baner i nærmiljøet

Søknaden vedlegges regnskap for islegging siste sesong og planer for islegging for søknadsåret.

Søknaden sendes via det elektroniske skjema "Kulturformål - søknad om tilskudd".

Søknadsfristen for "Islegging av baner" er 15. april.