Søknaden bør inneholde overslag over omfang og kostnader.

Søknaden gjøres via det elektroniske skjema "Kulturformål - søknad om tilskudd" 

Søknadsfristen for "Tilskudd til vedlikehold og oppkjøring av skiløyper" er 15. april