Steinen på Øverby er fra 400-tallet e.Kr. og inneholder en tekst på minst 35 runer fordelt på to flater på en stor steinhelle.

Runeinnskriften er på urnordisk - et språk som ingen lenger snakker og som få kan lese og forstå. Den ene steinen av flaten ble scannet i fjor høst og i løpet av vinteren bekreftet forskere ved Universitet i Oslo (UiO) at det dreier som om ekte innskrift.

Lu irilaR raskaR runoR - Hogg runer, dyktige runemester!"

For første gang i historien dukekr ordet "raskar" (dyktig) opp. Det er et ord som har gått tapt i det norske språket, og runesteinen blir derfor en verdifull kilde til språkhistorien.

Undersiden?

Foreløpig vet vi ikke hva som står på undersiden utover at det også finnes runer der. I dag, tirsdag 9. oktober, har forskere fra UiO og arkeologer fra Østfold fylkeskommune snudd steinen, scannet den og dokumentert innskriften. Spørsmålet er hva som skjuler seg der?

Bakgrunn/fakta

  • Det dreier seg om en liggende, rektalungær steinhelle med runer. Steinhellen har trolig opprinnelig stått i et gravfelt på gården Øverby. Hellen måler ca 112,5 * 252,5 cm. Tykkelsen varierer fra 27 til 33 cm.
  • Innskriften består av ca 18 runer på steinens kantside og et foreløpig ukjent antall på undersiden. Runene er 15-16 cm høye.
  • Overflaten på steinen er preget av tidens tann og har delvis flaket av. Det gjør at deler av runeinnskriften er skadet.
  • Den store steinhellen ble i 1905 fraktet ned fra Sparreåsen og brukt som trappetrinn i det da nye våningshuset på Øverby. Innskriften var vendt inn mot veggen og forble uoppdaget.
  • Runesteinens opprinnelige plassering er usikker. Steinen har trolig stått ved foten av Sparreåsen langs en eldre ferdselsåre mellom gamletunet på Øverby og Hen. Det er kjent et fjernet gravfelt i dette området.
  • Omtrent 1990 ble det bygget nytt våningshus på Øverby og steinen ble flyttet ut i hagen og brukt som benk.
  • De underlige strekene på steinbenkens kantside ble oppdaget av brødrene Schie, som lurte på om det dreide seg om runer.
  • Nabo Omenås engasjerte seg i 2017, tok bilder av steinen ved lav vårsol, tipset Rakkestad Avis som igjen varslet arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen ved Østfold fylkeskommune. Hun tok kontakt med Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo. I oktober 2017 rykket forskere fra UiO ut og skannet den synlige runesteinen. Da ble det også oppdaget flere mulige runer på steinens underside.
  • Den eldre futharken består av 24 tegn. Innskrifter i den eldre futharken er skrevet på urnordisk språk.
  • Urnordisk språk er svært annerledes enn norsk. Det finnes ingen fullstendig oversikt over det urnodiske språket, og heller ingen ordbok, men språket rekonstrueres ved hjelp av runeinnskrifter som innskriften på Øverbysteinen.

Dette skriver NRK Østfold om funnet