Samlegrøfta var kjørt opp på forhånd med plogen, lagt og gjenfylt. Sugegrøftene ble så kjørt opp noen meter forbi samlegrøfta, så kom man ned til full dybde over samlegrøfta.

Rørene ble senere koblet sammen for hånd. Gjenfyllingen skjedde som regel med vanlig plog eller med hjemmelaget gjenfyller som lignet en snøplog som kjørte baklengs. Både traktor og hest kunne brukes.

Plogen var best egnet i steinfri jord, helst leire eller sandblandet leire. Med grøfteplog ble utgiftene til den største og tyngste delen av arbeidet, selve gravingen redusert. Den største fordelen var likevel for mange at de kunne få arbeidet gjort uten å vente i flere år. Det var nemlig vanskelig å få noen til å ta på seg grøftegraving for hånd.

I 1948-1949 bygde Spilde nytt produksjonslokale etter å ha kjøpt stedet Sandberg. Der var det den store produksjonen kom i gang. I siste halvdel av 1950-årene ble grøfteplogen ombygd. Det gamle kjedehjulet ble erstattet med kraftoverføring fra traktor.
KILDE: Rakkestad bygdebok

Spilde Mek Verksted AS
Sagveien 2 1890
1890 Rakkestad
Mer om Spilde mek. verksted AS