Bokprosjektet

Bokprosjektet «Gårder, hus og folk i Rakkestad» ble avsluttet i desember 2017. Boka ble lagt ut for salg den 7. desember, og utover vårparten 2018 ble det solgt ca 400 bind av et opplag på 1000.

Arbeidsoppgaver gjennom året 2018

Antall henvendelser fra publikum til «Underhuset» holder seg stabilt; de fleste gjelder spørsmål rundt slekt, og som vanlig har vi mottatt mange spørsmål vedr. lokalhistoriske temaer o.a.

I april kom Anne Grethe Akselsen fra Grefsen i Oslo med sin mor og onkel Borgar på besøk til Rakkestad. Moren var en av eierne av Jølstad begravelsesbyrå, og de ville vite om navnet Jølstad hadde noen tilknytning til Gjølstad i Rakkestad? Vi fant fram til noen svar. En av forfedrene, Vilhelm Jølstad, f. 1869, var den som først brukte navnet «Jølstad». Det kunne han gjøre fordi hans far var født og oppvokst på en plass under Gjølstad. Forfedrene var knyttet til mange ulike plasser i Rakkestad.

Dette året har vi også hatt flere utenlandske gjester med røtter i Rakkestad.

8. mai kom Helen Sinclair fra New Zealand til Rakkestad. Besøket hadde vært planlagt lenge. Hun var en etterkommer av presten Jens Paludan, som var res.kap. i Rakkestad fra 1797 -1806. En guidet tur rundt i Rakkestad ble satt stor pris på.

I begynnelsen av juni ble en gruppe amerikanere guidet rundt i Rakkestad og Os. De var egentlig på besøk i Eidsberg, men flere av dem hadde også aner i Rakkestad. Øyvind Larsen fra Eidsberg Historielag var med på turen. Han hadde laget opplegget for amerikanernes besøk i Østfold, og som en del av turen var det satt av tid til et besøk i Rakkestad.

Linda Spencer fra USA hjelper amerikanere å finne slekt i Norge, i oktober kom hun på besøk for å få hjelp hos oss til å finne slektninger til en familie som skal besøke Norge og Rakkestad i 2019.

De frivilliges arbeidsoppgaver

Ragnar Kristiansen fortsatte arbeidet sitt med å digitalisere fotografier til databasen på sin PC, og har bistått publikum med å finne slekt. Han har laget flere omfattende slektsrapporter dette året. Ragnar har vært en del av det nye digitaliseringsprosjektet der alle fotografier skal registreres i Access-basen. I tillegg har han fulgt opp registreringen av dødsannonsene fram til september 2018.

Roger Torper er godt i gang med å skanne bilder fra albumene slik at de blir registrert i Access-databasen. Han bistår også publikum med opplysninger om slekt.
I tillegg ajourfører han tekst og legger inn bilder i «Kulturminnekart.no» der alle plassene fra husmannsplassboka allerede ligger registrert.

Ragnhild Haug har dette året registrert og arkivert innkommet lokalhistorisk materiale til arkivet. En anselig mengde dokumenter av ulikt slag har blitt levert inn de siste 5 årene, men arbeidet med gårds – og slektshistorieboka har krevd mye tid av alle medarbeiderne, og arkivmaterialet har måttet vente med å bli registrert til i år.

Gerd Rud har fortsatt sitt arbeid med å registrere overskrifter fra Rakkestad Avis i Access-databasen «Avisutklipp». Et nitidig arbeid som hun følger opp fortløpende.   

Asbjørn Tangen arbeider med å finne fram og registrere opplysninger om gårder og steder i Os.

Carsten Andersen digitaliserer bilder fra album inn i Access-databasen.

Judith Hellerud Andersen har avsluttet arbeidet med korrekturlesing av de digitale innførslene i «Augustus 2». Judith har vært «sykmeldt» det siste halvåret.

Anne Mari Holøs har kommet inn som ny, frivillig og velkommen medarbeider i Lokalsamlingen denne høsten. Hun har registrert innkomne dokumenter, men er nå i gang med å digitalisere bilder i Access.

Eva Bjørnstad hadde et lysbildekåseri om «Spanskesyken» på Historica i juni.
I september åpnet hun en markering av Kulturminnedagen 2018 i regi av Degernes Bygdekvinnelag i Lillerudlund. Talen var kort, og årets tema var «Typisk norsk – ikke bare norsk».

Rakkestad Lokalsamling var representert på egen stand under årets «Markens grøde» - arrangement. Det ble det et nyttig møte med publikum, som viste stor interesse for bøkene som var stilt ut på standen. Vi hadde besøk av lokalhistorisk interesserte mennesker stort sett kontinuerlig under hele messen.

Rakkestad Lions Club har fått tilsendt noe variert lokalhistorisk stoff til årets Julekatalog.

Oversikt over henvendelser til Rakkestad Lokalsamling gjennom 2018

Besøkende:

274 personer har besøkt «Underhuset» i 2018. Dette er en oppgang på 33 sammenliknet med fjoråret. De fleste har hatt spørsmål rundt slekt, lokalhistorie

og fotografier.

Henvendelser via e-post og telefon:

Av 570 mottatte e-poster og et ukjent antall telefoner så omhandler 33 henvendelser saker om slekt - og lokalhistorie.