Rådahl Industrier begynte beskjedent i 1948 da Karl Rådahl startet en maskinstasjon i Rakkestad. Først drev bedriften vesentlig med reparasjoner, men fra 1958 begynte de med maskinproduksjon. Det var på denne tiden bedriftens mest kjente produkt, grøfte-maskinen begynte å ta form. Prinsippet for Rådahls grøftemaskin var en helt annen enn for Spildes grøfteplog, men betegnelsen grøfteplog brukes også ofte om Rådahls produkt. Maskinen er også kjent under navnet gravehjul. Det var 4-6 ansatte i bedriften på den tiden, og i 1959 ble lokalene for trange, og et flunkende nytt industribygg på 720 kvadratmeter ble reist.

Det var en dristig satsing, og Rådahl satte nesten sin egen eiendom på spill for å få realisert grøftemaskinen. Satsingen var vellykket. Omsetningen økte stadig, og flere måtte ansettes. Rådahl brukte lang tid på å utvikle grøftemaskinen, og det ble mange skuffelser underveis. Prinsippet var godt nok, nemlig et roterende hjul med skovler montert på en traktor, men utførelsen var for dårlig.

Etter hvert ble det utviklet hydraulisk drift og overføring slik at de mekaniske problemene de hadde ble eliminert. I og med det hydrauliske systemet kunne en dirigere dybde og fall nærmest på millimeteren. All eksperimentering og utforskning ble finansiert ved at bedriften tok på seg all grøfting rundt på gårdene i distriktet.

Kilde: Rakkestad bygdebok