En fantastisk stor jobb er nå endelig kronet med suksess. Tidligere kunne man bla fra side til side i digitalarkivet, nå kan man søke direkte på den informasjonen man har, f.eks navn, fødselsdato, adresse osv. Informasjonen i kirkebøkene er unntatt offentlighet fra 1930, noe som gjør at arbeidet foreløpig stopper der. All jobb er gjort av frivillige på lokalsamlingen, med Eva Bjørnstad som prosjektleder. 

- Dette er en gledens dag. Dette har vi ventet på lenge og endelig er den her. Vi har akkurat fått vite det. Det er nesten som en litt tidlig julekveld for oss som er opptatt av historie, forteller en glad leder av Lokalsamlingen, Eva Bjørnstad.

Litt tall

I perioden fra 1722 til 1930 ble det i snitt født 80 personer i Rakkestad. De aller fleste navnene er registrert fire ganger, fødsel, konfirmasjon, vigsler og død.

Inn- og utflyttere fra 1814 til 1920 er også med, i tillegg til bosteder, fødselsdato og en del andre opplysninger bl.a yrke og død.

Et grovt anslag viser at det er lagt inn nærmere en million opplysninger fra denne perioden.

Krevende arbeid

Når noen skulle gifte seg ble det i enkelte perioder brukt latinske datoer for lysningen. I anmerkningsrubrikkene stod informasjonen på gotisk. Å oversette dette har vært et krevende og utfordrende arbeid.

Rakkestad størst i 1801

Som en kuriositet kan det nevnes at i 1801 var det folketelling i Norge og i Rakkestad bodde det i overkant av 4000 mennesker. Den gang var det flest av alle kommuner i Østfold.