Underhuset - åpent mandag til fredag kl. 09:00 - 13:00 - sommerstengt i uke 28, 29 og 30

Kontorstaben, som i alle år har bestått av frivillige, ønsker alle velkommen til arkivet som de sørger for å holde åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 13.00.
Veiledning og hjelp er en gratis tjeneste som Rakkestad kommune ønsker å gi til publikum med interesse for slekt og lokalhistorie.

I " Underhuset " finner du slektsgranskingsmateriale som kirkebøker, folketellinger, skoleprotokoller, gårdsarkiv og mye annet.
Arkivet har også kart, fotosamlinger, filmer og lydbåndopptak tilgjengelig. " Underhusets " stab har vært til stor hjelp i arbeidet med å utarbeide Rakkestads historie i 4 bind.

De har vært med på jobben for å få første bindet med  Gårds- og slektshistorie fra Rakkestad i mål.. Forfatter ble ansatt høsten 2012 og første bind ble ferdig til lansering 16.desember 2017.
I første bind er det om gårdene i sentrumsområdet, Fladstad, Gudim og Mjørud. Målet er at "alle skal med" og det er et møysommelig og tidkrevende arbeid som har vært lagt til grunn.
 

Årsrapporter for Rakkestad Lokalsamling

Vil du lese mer om Rakkestad Lokalsamlings flotte arbeider gjennom året ?
Titt innom årsrapporten deres via linken her: