Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.
Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. 
De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. 
Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg.
Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Si fra til Fylkesmannen hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke  på å gjøre noe med saken, kan du kontakte oss hos Fylkesmannen.
Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor.
Vi som jobber hos Fylkesmannen, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

PS. Du kan alltid kontakte oss hos Fylkesmannen hvis du lurer på noe.

Endringer i regelverk om skolemiljø.

Fra 1. august 2017 blir det endringer i regelverket om skolemiljø.
Alle som jobber på skolen skal sikre at elevene har det trygt og godt på skolen. Elever og foreldre som mener skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing, kan ta kontakt med Fylkesmannen.

"Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, mijø og trygghet til elevene. 
Rektor har ansvaret for at dette blir gjort."

Dette er noe av det nye innholdet i opplæringslovens kapittel 9A som iverksettes 1. august 2017.
Lovendringen betyr at det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. 
En skole som ikke stopper mobbing, bryter dermed opplæringsloven.

Si fra til rektor først Tvangsmulkt og dagbøter Fakta om ny lov