SFO - Skolefritidsordningen den skal:

SFO skal:

Ivareta barnas behov for variert lek og aktivitet
Være en arena som viser trygghet og omsorg
Legge til rette for godt sosialt samspill og bygge gode relasjoner

Verdigrunnlag

Hvert enkelt barn skal bli sett og verdsatt i SFO hverdagen
Ved å skape gode relasjoner vise empati og respekt for hverandre

SFO kjennetegnes:

Lek og varierte aktiviteter
Gode positive relasjoner
At barna er delaktige i egen fritid
Sunn mat og hyggelige måltider
Understøtte skolens arbeid
Et kvalitativt godt leksetilbud

På SFO arbeider vi for å:

Gi barn og voksne et godt sted å være
Gi foresatte trygghet om at barnet blir ivaretatt på en god måte
Se barnas individuelle interesser, egenskaper og behov
Påvirke til gode holdninger og verdier

Elever ved SFO skal oppleve

At SFO er godt sted å være
Å bli sett og tatt på alvor
At de gleder seg til SFO
Å møte positive og imøtekommende voksne