Bestemmelsen i SFO-vedtektenes § 9 blir lagt til grunn hvor det gis 30 % søskenmoderasjon fra 2.barn og 50% søskenmoderasjon fra 3. barn for søsken på SFO. Dette vil da både gjelde enkeltbarn som går på SFO og har søsken i barnehagen, og de som er flere søsken som i dag har reduksjon på SFO, hvor nå alle skal få moderasjon hvis de har søsken i barnehage.

Ordningen gjelder fra 1.august 2021.

  • Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har søsken i skolefritidsordningen og barnehage, da det ikke finnes systemer i dag som fanger opp eventuelle søsken på tvers av barnehage og SFO.
  • Datasystemene våre for barnehage og SFO har pr nå ikke noe system hvor vi kan registrere at barn i barnehage og SFO er søsken.
  • Du må selv melde om moderasjonen til skolefritidsordningen som ditt barn går i.
  • Det må meldes om at du er berørt av moderasjonsordningen i forkant av hvert skoleår

Vi har laget et eget meldeskjema " Skole - Meldeskjema søskenmoderasjon barnehage/skole"  som vi ber dere fylle ut.