Barneskolenes fag- og timefordeling

Barneskolene

 

Årstimer pr trinn

Totalt

Kunnskapsløftet

Omdisponert

Fag

1.tr

2.tr

3.tr

4.tr

5.tr

6.tr

7.tr

 

 

 

KRLE

57

57

57

85,5

57

57

57

427,5

427

0,5

Norsk

242,5

242,5

228

199,5

142,5

142,5

142,5

1340

1372

-32

Matematikk

114

142,5

142,5

142,5

114

114

114

883,5

888

-4,5

Naturfag

28,5

28,5

28,5

57

85,5

57

85,5

370,5

366

4,5

Engelsk

19

28,5

38

57

85,5

57

85,5

370,5

366

4,5

Samfunnsfag

28,5

28,5

57

57

57

57

85,5

370,5

385

14,5

Kunst og håndverk

57

57

57

57

85,5

85,5

57

456

477

-21

Musikk

28,5

28,5

28,5

28,5

57

57

57

285

285

0

Mat og helse

28,5

0

0

0

0

85,5

0

114

114

0

Kroppsøving

85,5

85,5

57

57

57

57

57

456

478

-22

Fysisk aktivitet

0

0

0

0

25,33

25,33

25,33

76

76

0

Fleksible timer

23,5

14

19

0

3,3

3,3

31,8

125,5

 

 

Totalt

712,5

712,5

712,5

741,0

798,13

798,13

798,13

5273

5272

 

1.- 4. trinn har omdisponert

Norsk                18,5 årstimer mindre enn nasjonalnorm
Matematikk        18,5 årstimer mindre enn nasjonalnorm
Engelsk                         4,5 timer mer enn nasjonalnorm

Ungdomsskolens fag- og timefordeling

Ungdomsskolen

 

Årstimer pr trinn

Totalt

Kunnskapsløftet

Omdisponert

 

8.trinn

9.trinn

10.trinn

 

 

 

KRLE

42,75

42,75

57

156,75

153

3,75

Norsk

142,5

114

142,5

399

398

1

Matematikk

114,0

85,5

114,0

313,5

313

0,5

Naturfag

85,5

85,5

85,5

256,5

249

7,5

Engelsk

85,5

57

85,5

228

222

6

Fremmedspråk/
språklig fordypning

57,0

85,5

85,5

228

222

6

Samfunnsfag

85,5

85,5

85,5

256,5

249

7,5

Kunst og håndverk

57,0

0

85,5

142,5

146

-3,5

Musikk

28,5

57

0

85,5

83

2,5

Mat og helse

 

85,5

 

85,5

83

2,5

 

Kroppsøving

114

57

57

228

223

5

Valgfag

57,0

57,0

57,0

171

171

0

Utdanningsvalg

14,25

71,25

28,5

 

114

110

4

Totalt

883,5

883,5

883,5

2664,75

2622