Rakkestad kommunes visjon ”Mangfold og samhold" skal gjenspeiles i organisasjonskultur, tjenesteutøvelse og service, og er viktige faktorer for oss for å være en god lærebedrift.

Hovedmål:

  • Rakkestad kommune skal sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft 
  • Rakkestad kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene

Prioritering i fordeling av lærlingeplassene skal skje i forhold til kommunens kompetansebehov. 
Rakkestad kommune prioriterer lærlinger innen fagområdene:

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Andre tjenester

Lærlingenes bostedskommune kommer sekundært, men lærlinger bosatt i Rakkestad kommune prioriteres.

Rakkestad kommune gjør inntak av lærlinger gjennom Opplæringskontoret for offentlig sektor og får søknader tilsendt via VIGO etter søknadsfristen er gått ut 1. mars inneværende år.