Kommunens tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne

Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL), representerer en del av kommunale tjenestetilbudet.

Det er snakk om kommunalt eide vekst- og attføringsbedrifter - bedrifter som tilbyr arbeidsplasser for utviklingshemmede eller andre som trenger bistand for å finne sin vei i arbeidslivet.
Bedriftene tilbyr også arbeidstrening for folk som har falt ut av arbeidslivet på grunn av rus, psykiatri etc.