Organisasjonkart med seksjoner for Rakkestad kommune

Hva med Rakkestad kommune som din arbeidsgiver ?

Kommunen har ett godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder og er den største arbeidsgiveren
med sine ca. 700 fast ansatte og er en IA-bedrift.
Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Servicetorget01

Vi vil ha ansvarliggjorte ansatte som trives, er motiverte og viser arbeidsglede.

Rakkestad kommune som arbeidsgiver bygger sin virksomhet på:

  • Åpenhet - vist gjennom god kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen.
  • Tydelighet - vist gjennom helhetlig lederskap og forutsigbar atferd og systemer
  • Engasjement - vist gjennom nytenkning og arbeidsglede
  • Respekt - vist gjennom ledere og ansatte som tar ansvar og viser tillit.

og har fokus på :

* Trygge arbeidsplasser
* Godt tilrettelagt infrastruktur.
* Oppvekst - og omsorgsoppgaver

Vi ønsker å ha tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft til en hver tid, og ønsker å være ett
attraktivt jobbsted for jobbsøkere, og ser på utvikling av egne arbeidstakere som
en viktig investering i tillegg til rekruttering av nye arbeidstakere.
 

Mangfold og samhold

Rakkestad kommune sin visjon;

Dette bygger på felleskapets verdier og goder om at det skal være:

* Raushet
* Godhet
* og plass til alle.

Kommunen ønsker å bidra til at bygda Rakkestad er et godt sted å leve og bo.
Og å være attraktivt for både jobbsøkere og boligsøkere.

Hovedfokus ligger på innbyggerne, bedriftene, jobbsøkere og boligsøkere.

Titt gjerne gjennom informasjonsbrosjyren vår via pdf.linken her - der får du vite mer om den flotte bygda vår.

boks info søke jobb rstad kommune

Lærlinger i Rakkestad kommune

Rakkestad kommune prioritere lærlinger innen fagområdene:

  • Helsefagarbeider
  • Barne - og ungdomsarbeider

og sysselsetter nye lærlingeplasser hver år.

Mer info om våre mål om å være lærebedrift og våre hovedmål for lærlinger i Rakkestad kommune