Fangstfolket kom som noen av de første til Rakkestad for snaue 10 000 år siden

Noen av de første menneskene som kom til Rakkestad for snaue 10.000 år siden var fangstfolk.

I sjøen hadde fangstmannen tilgang på småhval, nise, hvalross, sel og forskjellig slags fisk. På land fikk jegeren tak i livsnødvendige produkter som skinn til klær, telt eller vindskjerm og mat. Reinen hadde gode livsvilkår, og fuglelivet var variert både på land og ved sjøen.

Under utgravingene på 1960-tallet ble det gjort funn av spor etter enkle småhytter og vindskjermer. Stolpehullene var bevart. Det ble også funnet «amboltstener» som ble brukt til bearbeiding av flintredskaper.
Flint finnes ikke i fast leie i Rakkestad, og heller ikke naturlig i Norge. Den flinten man brukte på boplassene er hovedsakelig blitt sanket i strandkanten. Man kunne finne flintknoller som var fraktet hit med is fra Skåne og Danmark.

Høgnipen-folket laget sin egen redskap, og det er ingen sten som gir så skarp egg som flinten. Pilspisser og skiveøkser er blant de rikholdige funnene av redskap på fangstboplassene ved Høgnipen

Mer info om Høgnipen

Ønsker du å vite mer om Høgnipen boplass?
Da står det mer i Rakkestad bygdebok - Bind 1 - av Øystein Koch Johansen, 1989
Denne er å få kjøpt via Servicekontoret i Rådhusveien 8.