Kløver-skulptur_Rakkestad kommune.jpg
Kløver-skulptur_Rakkestad kommune.jpg

Kløvetskulpturen

Skulpturen Bakken har laget i Rakkestad er den eneste skulpturen kunstneren har laget.
Han satt en hel natt og tenkte før han var ferdig med skissen. Da skissen var ferdig kontaktet han en sveiser ved Spilde Mekaniske Verksted. Mekanikeren skar til og sveiset sammen akkurat slik Bakken hadde tegnet. Kunstneren tenkte på tre ting når han tegnet «Kløver». Vann, relasjonen til bygda og at den ikke skulle skremme vettet av folk!

Skulpturen er en stilisert hvitkløver. Kløveren har han fra kommune våpenet og det gir assosiasjoner til bygda som en jordbrukskommune. Vannet skal renne fra blad til blad.

Erling Bakken har også malt «Maleri av en hest» som henger i oppgangen til Oasen.