Harlem-stua

Harlem-stua fra 1818 ble gitt til museet av Magna Harlem på begynnelsen av 1950 – tallet. Harlem – stua var hovedbygning på gården Harlem, gnr 114/2, i Degernes.
Et ca 200 år gammelt stabbur ble gitt som gave av Jan Førrisdahl fra gården Sveen, gnr 190/1, til bygdetunet i Degernes.
I tillegg er det en friluftsscene på området.

Tomten «Degernes Bygdetun» ble fradelt Lillerud gnr 192/1, og kjøpt av Degernes kommune i 1949.
Rakkestad kommune er i dag eier av museumsområdet med bygninger.

Lillerudlund

 Scenen blir vesentlig brukt av bygdeungdomslaget og skoleelever til ulike arrangementer på sommerstid.

Degernes Bygdekvinnelag bruker også bygdetunet til sine arrangementer fra tid til annen.

 

Harlemstua på Lillerudlund_Degernes_Foto_Rakkestad_Lokalsamling.jpg