Helleristningenes historie

Helleristninger er det billedlige uttrykket for bronsealderens religion, en slags fruktbarhetskult. De er symboler på datidens sakrale verdier.

På Bjørnstad ble det risset inn 28 bilder som består av skip med mannskap, flere fotsåler, solhjul og skålgroper.

Velkommen til å se våre helleristninger

Helleristningene er tilgjengelige for publikum.
Ca 2 km utover Haldensveien mot Degernes svinges det av ved gården Bjørnstad søndre. 
Kjør inn en 4-500 meter til en liten plass i skauluggen og parker før du følger stien videre- ca 140 m lang sti gjennom åkeren.
Svabergene med helleristningene ligger ca 400 m syd for husene på gården.

Vil du vite mer om helleristningene?

I Rakkestad bygdebok - bind 1 (Øystein Koch Johansen, 1989) vil du finne mer opplysninger.

Denne boka er til salgs i kommunen