Veiledende åpningstider og priser

Priser:

Gratis for barn/ungdom under 16 år
kr. 80,- pr. person

Grupper over 10 stk. - kr 50,- pr. person
Vipps Hjemmefrontmuseets venner: 138091

Se nettsiden for evnt. endringer i informasjon vedr. åpningstider og priser

Hjemmefrontmuseet - midt i sentrum

Museet har over hundre meter med glassmontere som inneholder rundt 4000 gjenstander fra 2. verdenskrig.
Utstillingene er omfattende og berører okkupasjon, krigshandlinger, Milorg, agenter, Nasjonal Samling, den sivile siden, konsentrasjonsleirene og frigjøringen.

Hjemmefrontmuseet Rakkestad - Foto Hjemmefrontmuseet Rakkestad

Starten

I Rakkestad midt i Østfold tok noen ildsjeler og hjemmefrontmenn initiativet til at et spesielt museum ble bygget.
Hjemmefrontmuseet Rakkestad ble innviet av Kronprins Harald i 1983.
Et museum om de fem skjebnesvangre årene 1940 til 1945.
 

3 karer fikk gatenavn oppkalt etter seg her i Rakkestad - Julius Skaugs gate, Arve Rogneruds vei og Erling Østbys gate

Krigen har satt sine spor på mange måter - og disse tre karene hadde hver sine historier som du kan få høre mer om på Hjemmefrontmuseet i Rakkestad, men her er en liten oppsummering på deres innsats:

Fenrik Julius Skaug, f. 24. desember 1905 - han tjenestegjorde i Akershus infanteriregiement nr. 4 og var tildelt hærens skarpskyttermerke i sølv. Han var med på ferden fra Kongsvinger 12. april i Østerdalen og videre over fjellene til Gudbrandsdalen. Han var en del av et kompani med soldater som skulle grave holer for å finne beskyttelse for bomber som var ventet, men ikke alle rakk å finne rette beskyttelsen, Fenrik Skaug var en av dem. Bombene traff fjellveggen ved Skaug og han ble funnet død av sanitetspersonell, dekket av snø, sten og jord. Han ble stedt til hvile 6. juni 1940 i Rakkestad og 2.pinsedag 1941 avduket Rakkestad Bondeungdomslag ett minnesmerke på Fenrik Skaugs grav, han var engang en av deres medlemmer. (Kilde: Hjemmefrontmuseet Rakkestad)

Arve Henry Rognerud, f. 17. juli 1918 - var sjøens mann. i januar 1940 kom han til New York, hvor han gikk telegrafistskole. og ble utdannet til radiotelegrafist i Toronto, Canada.
Det var og til sjøs han skulle ende sine dager, i november 1941 var han til sjøs igjen påmønstret som radiotelegrafist på motorskipet "Ranja", og 9.mars 1942 forlot "Ranja" Houstons havn, og etter noen uker hørte man ikke mer fra båten. Krigsregisteret forteller at "Ranja" ble torpedert 17.mars 1942.
Arve H. Rognerud fikk Krigsmedaljen post mortem. (Kilde: Carl Erik Larsson til Hjemmefrontmuseet Rakkestad)

Erling Mareno Østby f.06.februar 1917 - var og sjøens mann, og sønn av Jacob Østby som var ansatt ved A/S Stemme Uldvarefabrik i en årrekke. I mai 1938 ble Østby påmønstret  "M/T Høegh Hood" i San Pedro, California. Skipet gikk i fart på Øst-Asia, Afrika og Sør-Afrika. Han var ombord på båten til han i 1940 ble påmønstret "S/S Octavian, Hilmar Rekstens Rederi, Bergen som lettmatros. og der endte ferden for Erling Østby. Det ble gitt ut en offisiell rapport om vedkommende reise - gjennom The Norwegian Shipping & Trade Mission:«D/S Octavian» var på reise fra Galveston til St. Johan. Den forlot Galveston 9. januar 1942 og er aldri hørt fra senere. Båten er sannsynligvis senket av fiendtlig ubåt mellom Cap Hatteras og St. John i tiden 16. januar til 19. januar 1942. Hele mannskapet i alt 17 forsvant med skipet».
Senere fikk faren Jacob Østby, Rakkestad denne informasjon av Hilmar Reksten: 4. Juli 2018 ble skipet funnet på 60 meters dyp 250 mil fra der det ble antatt at det ble senket. Skipet ble funnet av et amerikansk dykkerteam.(Kilde: Hjemmefrontmuseet Rakkestad)

Rakstinger_gatenavn_info_Hjemmefrontmuseet_Rakkestad

 

Senderen Olga

Finstadhytta i Trømborgfjella hadde senderen «OLGA».
Denne ble brukt til å sende meldinger til London, og var ett viktig element i grenselosenes og Milorg`s arbeide.
De som betjente senderen var: Ove Martinsen, Karsten Andresen, Øyvind Nordendal.

HjememfrontmuseettelegrafOlga_300x305.bmp

Okkupasjonsrommet

Okkupasjonsrommet viser våpen og utstyr som norske og tyske soldater brukte under 2. verdenskrig.
Våpen og uniformer er vesentlig fra 1. verdenskrig.
Nordmennene hadde dårlig utstyr, mens de tyske soldatene kom med moderne våpen.

DIE DEUTSCHE KRIEGSFLAGGE

Det var dette flagget som hang utenfor Reichskommisariatet i Oslo.
Det ble "konfiskert" av en Milorg-mann i maidagene 1945.

Hjemmefrontmuseet fontere_300x300.bmp