Lannem keramikk

Ett lokalt keramikkverksted som ble etablert i 1956, og fra 1968 ble verkstedet flytta inn i lokalene på Gjulem, som tidligere var en grendeskole.

Dette var en topp moderne håndverksbedrift og ett av Norges eldste keramikkverksteder, som hadde en bred produksjon av brukskeramikk.

De benyttet egenprodusert norsk leire til modellene sine.

I 2012 ble bedriften avviklet for lokal produksjon, og  merkevarenavnet: Lannem Keramikk er solgt til Magnor Glassverk.

Kaaen Sag og Mølle

Rakkestad sentrum - rundkjøringa mot miljøgata

Miljøgata1_300x225_250x188.gif

Hjemmefrontmuseet

med gjenstander og bilder fra okkupasjonstiden 1940 - 1945, med særlig vekt på hjemmestyrkens innsats i Østfold.
samlingen omfatter norske og tyske våpen, fallskjerm-containere, uniformer etc.

Hjemmefrontmuseet utvendig.bmp

Rakkestad bygdetun

består av hovedbygning fra 1700-tallet (Filtvedt-bygningen), stabbur, låve, drengestue med rikholdig butikk, lekestue, smie og kjone.
Det er husmannsplass med stue, fjøs og stabbur. Bygdetunet er en kombinasjon av museum og brukstun for stevner, messer etc.

Stabbur Bygdetunet.jpg

Rakkestad kirke

med minnestein over heltepresten Østen Bårdsen (d.1567)og prost Torkild Aschehoug (d.1838).
Steinkirke fra middelalderen, bygget på 11-1200-tallet. Gammel prestegård i park, nord for kirken.
Rakkestad kirke er prestegjeldets hovedkirke, og ligger vakkert til ca 3 km syd for Rakkestad sentrum.

Rakkestad kirke Foto Ragnar Kristiansen_250x188.jpg

Bjørnstadfeltet

helleristninger fra bronsealderen, oppdaget 1986.
Solhjul, skålgroper, fotspor og skip.
Fra Bergenhuskrysset ca 2 km, til bru over Rakkestadelva, deretter første gårdsvei til venstre, før gården Bjørnstad.

Smørsten på Ski 

delstein i form av en spiss flyttblokk. Gårdsdelet som stenen en gang markerte, fins ikke lenger.
Fra Bergenshuskrysset, retning Halden ca. 4 km, til høyre inn på bygdevei og over bru, første gårdsvei til venstre, forbi nordre Ski, deretter til søndre Ski.
Steinen ca 150m sør for våningshuset.

Så går ferden videre utover Rv. 22 mot  tettstedet Degernes


Bjørnebysteinen

den eneste stein med runeinnskrift (yngre runer) som er funnet i Indre Østfold.
Funnet på gården Bjørneby i nærheten av Degernes kirke.
Ta veien østover fra Degernes kirke mot Bergstrøm vel 1 km, inn på gårdsvei til venstre og ytterligere 1 km.
Funnstedet ca 300 meter sør-vest for husene på Bjørneby.

RA Degernes kirkeUHE04_1201.jpg

Sandbekk mølle.

Fra rv. 22, avkjøring mot Sandbekk, ca 2 km etter Degernes sentrum.

SandbMølleDemn[1].JPG

VEIFORBINDELSER - RAKKESTAD KOMMUNE - rv. 22

 • 124 Lund
 • 124 Strømfossveien, felles trasé til Storgata
 • 124 Storgata
 • 111 Sarpsborgveien
 • fv. 665 Kirkelund
 • fv. 654 fra Haaby til Kirkeng (5,4 km)
 • fv. 654 Kirkeng
 • fv. 656 fra Degernes til 124 Kjempeåsen
 • fv. 655 fra Paulsrud til Velund (10,0 km)
 • fv. 650 fra Vatvedt via 111 til Gautestad stasjon
 • fv. 655 Velund

 

Fra Rakkestad og Degernes fortsetter veien til Halden sørover langs østsiden av Iddefjorden og opp Enningdalen til riksgrensen ved Holtet,
og videre mot Dingle i Munkedal, Sverige - en flott alternativ vei for reiser mot Gøteborg.

Kart over den blå-grønne veien - Google Maps

Den blå-grønne veien - Østfoldguiden