Nytt fargeri ble bygget i 1842

I 1842 ble det bygget et nytt fargeri på Fossnes, som ligger litt lenger ned i Rakkestadelva. Mathis Larsen fra Vatnemellem i Degernes het eieren. Han drev som fargemester ett års tid før han døde i 1843.

Johannes Johnsen Fosnæs het den neste fargemesteren. Han var knyttet til virksomheten i mange år. Han kjøpte Fossnes i 1857.
Han var født på Øyer i Gudbrandsdalen i 1827, og døde i Rakkestad i 1921.

Kulturminneåret 1997 ble Fargeriet på Fossnes valgt til Rakkestads kulturminne

Rakkestad Historielag påtok seg oppgaven med å renovere fargeribygningen, som sto ferdig i 2007.

Fossnes eies i dag av Iver Rustad, som kan kontaktes vedr besøk i fargeribygningen.