En underoffiser bygde mølla i 1865, men han gikk konkurs, og Edvard Sekkelsten kjøpte mølla. Sønnen Harald Sekkelsten overtok i 1922, og mølla var i familien Sekkelstens eie helt fram til 1967 da mølla ble solgt til Borgarsyssel museum.
Men i 1985 fikk Rakkestad historielag tinglyst skjøte på Kaaen og den fem mål store tomten.

Besøksadresse: Fra Rakkestad sentrum ca. 1 km nordøstover mot Lundskrysset, til venstre ved Lien, inn Kåenveien og ca. 3 km videre.
Kryssing av jernbanelinjen i undergang like før stedet. (se kartreferanse nederst på siden)